06 - 36 36 10 25 info@pelvicentrum.nl

Ir Driessenstraat 94a te Leiden

Behandelingen

Mogelijkheden per doelgroep

Wat zijn de behandelmogelijkheden?

Na het diagnostisch proces wordt de bekkenfysiotherapeutische diagnose gesteld, waarna aan de hand van de geformuleerde behandeldoelen in overleg met u een behandelplan wordt opgesteld. Evaluatie en zo nodig bijstelling van de behandeling vindt regelmatig plaats.

Informatie en uitleg

  • Toilethouding en toiletgedrag
  • Hygiëne
  • Voeding en vochtinname
  • Belasting / belastbaarheid
  • Eventuele ondersteunende hulpmiddelen

Oefentherapie

  • Bewustwordingsoefeningen voor bekken en bekkenbodem
  • Trainen van spieren van bekken, bekkenbodem, buik en lage rug
  • Mobiliseren / stabiliseren van bekken en lage rug

Ondersteuning van de oefentherapie

  • Inwendige palpatie van de bekkenbodemspieren
  • Myofeedback (MAPLe) – kan naast onderzoeksmogelijkheid worden ingezet als ondersteuning bij het oefenen / trainen. Meerwaarde van inwendige palpatie en myofeedback is het kunnen geven van optimale feedback over de uitgevoerde oefening.
  • Electrostimulatie – is een behandelvorm waarbij stroom wordt gebruikt om bepaalde resultaten te bereiken. Deze stroom is uiteraard veilig.
  • Vaginale ballon.

Oefeningen om controle te (her)krijgen tijdens het vullen en het legen van blaas en rectum

  • Blaastraining
  • Rectale ballontraining

Medical Taping

 

Triggerpoint behandeling

 
Meer weten over de mogelijkheden of een afspraak maken?