De eerste afspraak

De eerste afspraak bestaat uit een intake gesprek. Wij stellen u vragen om uw klachten goed in kaart te kunnen brengen. Daarnaast wordt u tevens specifiek gevraagd naar uw toiletgedrag en eventuele problemen welke samenhangen met het plassen, de ontlasting en seksualiteit. Wij kunnen u ook vragen om bepaalde vragenlijsten in te vullen. Alle informatie is belangrijk om een goede diagnose te kunnen stellen.

 

intake gesprek
uitleg afspraak

Tijdens de eerste afspraak krijgt u ook uitgebreide informatie over de anatomie van het bekken en de anatomie en de functie van de bekkenbodemspieren.

Daarnaast zullen wij u tijdens deze afspraak uitleg geven over de vervolgafspraken, wat we van u verwachten maar ook wat u van ons kan verwachten.

Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek?

Voordat wij kunnen overgaan tot het behandelen van uw klacht zullen wij eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek doen. Hierbij kijken we naar uw bekken, lage rug, eventueel uw heupen, buik en ademhalingspatroon.

Myofeedback - MAPLe

Om de activiteit van de bekkenbodemspieren te kunnen meten, gebruiken we soms een kleine sonde/probe. Op deze manier kunnen we beter zien of de bekkenbodemspieren gespannen of juist te zwak zijn. Dit doen wij met de MAPLe apparatuur. De MAPLe is het eerste systeem dat de spieractiviteit van individuele spieren aan verschillende zijdes en dieptes in de bekkenbodem heel precies in kaart brengt waardoor wij zeer nauwkeurig de diagnose kunt stellen en doelgericht kunnen behandelen.

Vaginaal / anaal onderzoek

Indien noodzakelijk, maar altijd in overleg, vindt een inwendig onderzoek (vaginaal en/of anaal) plaats om het functioneren van de bekkenbodem te beoordelen. Een geregistreerde bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om een inwendig onderzoek te doen. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zullen we met u zoeken naar andere mogelijkheden om uw bekkenbodem te onderzoeken.

Rectale ballon

Er zijn ook andere indicaties waarbij een rectale ballon gebruikt kan worden. Het onderzoek met een rectale ballon wordt voornamelijk uitgevoerd bij mensen met ontlastingsproblemen zoals ongewild verlies van ontlasting of obstipatie.

Behandeling

Na het onderzoek wordt de bekkenfysiotherapeutische diagnose gesteld, waarna aan de hand van de geformuleerde behandeldoelen in overleg met u een behandelplan wordt opgesteld. Evaluatie en zo nodig bijstelling van de behandeling vindt regelmatig plaats.