Bekkenfysiotherapie voor kinderen

Kinderbekken fysiotherapie icon

Net als volwassenen kunnen ook kinderen last hebben van een niet goed werkende bekkenbodem. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet. Dit kan allerlei klachten veroorzaken die een opgroeiend kind in de weg kunnen zitten. Onder “bekkenbodem” verstaan we de spiergroepen die de buikholte van de buitenwereld scheiden, met daarin 2 openingen voor het kwijt raken van plas en poep (en voor de meisjes uiteraard ook nog de vagina).

Deze spiergroepen vormen een sluitspier voor de plasbuis en de anus en spelen dus een rol bij zowel ophouden als lozen van plas en poep. We proberen aan uw kind e.e.a. zodanig uit te leggen, dat het begrijpt dat het aanleren van plassen en poepen een vaardigheid is net zoals b.v. fietsen of zwemmen.

Welke problemen kunnen er zijn?

Door te erkennen dat u last heeft van een probleem of klacht, zet u de eerste stap op weg naar genezing. De meest voorkomende klachten die behandeld kunnen worden door onze geregistreerde bekkenfysiotherapeut zijn:

E

Plasproblemen

 • Niet goed kunnen ophouden van plas
 • Niet goed kunnen plassen
 • Plas-ongelukjes
 • Angst om te plassen
 • Bedplassen
 • Recidiverende urineweginfecties
E

Zindelijkheidsproblemen.

E

Ontlastingsproblemen

 • Niet goed kunnen ophouden van ontlasting
 • Niet goed kunnen ontlasten
 • Poep-ongelukjes
 • Angst om te poepen
 • Obstipatie of diarree
E

Onbegrepen buikpijnklachten / chronische buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak

Intake en onderzoek

Allereerst zullen de klachten geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en een aantal vragenlijsten waarvan gevraagd wordt ze thuis in te vullen. In de meeste gevallen zijn dit plas- en/of poepdagboekjes; dagboekjes bedoeld om een indruk te krijgen van het plas- en poepgedrag. Er wordt ook een bewegingsonderzoek gedaan. Ademhaling en ontspanning spelen een belangrijke rol bij goed poepen en plassen.

Tijdens het onderzoek wordt er ook gekeken naar de algehele motoriek van uw kind. Dit is nodig om te zien hoe uw kind beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Indien er een specifiek onderzoek zinvol is zal dit eerst met u worden besproken.

pelvicentrum praktijk3

De behandeling voor kinderen

Wanneer er de klachten duidelijk in beeld zijn van uw kind wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn en er wordt samen met het kind en u een behandelplan opgesteld.

De behandeling zal bestaan uit:

 • Voorlichting en advies over toiletgedrag
 • Juiste perstechniek aanleren
 • Blaastraining
 • Drink- en eetgedrag
 • Adem- en ontspanningsoefeningen
 • Het goed leren voelen van de bekkenbodem en het controleren daarvan
 • Ook wordt er zo nodig aandacht besteed aan houding, kracht, stabiliteit en bewegen van het kind.

We spelen in op de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs leert het kind grip te krijgen op de klachten.

Oefenen thuis

Het is belangrijk om wat u en uw kind tijdens de behandeling van de therapeut geleerd hebben, thuis samen te oefenen. Behandeling van de bekkenbodemproblematiek vraagt veel motivatie en doorzettingsvermogen van het kind, maar ook ondersteuning van u als ouder.

Resultaat

Over het algemeen kan er binnen enkele maanden een goed resultaat worden bereikt. Het resultaat is mede afhankelijk van de aard en ernst van de medische problematiek, van de duur van de klachten, van de leeftijd en motivatie en inzet van het kind en de ouders.

Pelvic

Verwijzing en Vergoeding

Soms is het nodig meerdere deskundigen in te schakelen. De gespecialiseerde fysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om medebehandeling van een diëtiste of een psycholoog te vragen.

De gespecialiseerde fysiotherapie wordt, net als de gewone fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar, vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt ook zonder verwijzing van de arts bij ons terecht.

helma pelvicentrum

Uw geregistreerde kinderbekkenfysiotherapeut in Leiden

Helma ten Haaf- van den Brink (Bignummer 59033280604 ) is geregistreerd bekkenfysiotherapeut sinds 2004. Ook voor kinderen met poep en plasproblemen heeft zij nog een extra module gevolgd aan de SOMT University of Physiotherapy te Amersfoort om hen ook te helpen met deze nare problematiek.

Helma heeft een speciale manier om kinderen te leren voelen in hun onderbuik, zodat zij beter de seintjes, aandrang signalen, in hun blaas en darmen kunnen voelen. Zo gaan zij beter en eerder voelen wanneer zij moeten plassen en/of poepen. Het is belangrijk dat zij vooral op een speelse leuke manier, oefeningen meekrijgen die er toe doen. Zo zal hun kinderleven weer onbezorgd worden.

Heeft uw kind last van deze klachten of soortgelijke?

Neem dan contact met ons op