Klachtenregeling

Binnen onze praktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden aan de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Ten behoeve van uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. De klachtenregeling bestaat uit de volgende drie opties:

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen uw klacht registreren en proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

2. Een schriftelijke klacht indienen. U kunt schriftelijke een klacht indienen, dit kunt u doen via email, het contactformulier op de website of (eventueel anoniem) per post.

3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. De informatie is ook te vinden op www.defysiotherapeut.com